Studielift STAP-budget brochure

STAP-BUDGET Persoonlijke ontwikkeling Inzetbaarheid vergroten Kansen arbeidsmarkt vergroten

Een initiatief van Studielift www.studielift.nl www.studielift123.nl www.studielift-planagenda.nl www.subsidieonderwijs.nl

Werken aan executieve vaardigheden Leerstrategieën STAP-budget Studielift BV Studielift-opleidingen i.h.k.v. STAP-budget STAP-budget aanvragen Bijlagen 1. 2. 2 3 4 6 8 10 INHOUDSOPGAVE

2 STAP-budget voor scholing en ontwikkeling De fiscale aftrek van scholingskosten is per 1 januari 2022 afgeschaft, maar vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Hoe werkt het STAP-budget en waar kun je het budget voor inzetten? Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden gebruikt om een training, cursus of opleiding te volgen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het budget kan worden ingezet voor een training, cursus of opleiding gericht op het werk in de praktijk (eigen of toekomstige functie) of daarbuiten. STAP-budget vervangt fiscale aftrek van scholingskosten Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor minder belasting werd afgedragen. Op deze wijze werd de scholing deels gefinancierd. Het kabinet heeft deze regeling per 1 januari 2022 afgeschaft. Het STAP-budget komt daar per 1 maart 2022 voor in de plaats. Zzp’ers Voor zzp’ers verandert er met de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingskosten niets. Voor ondernemers geldt immers dat de kosten voor scholing ten behoeve van de onderneming of het vrije beroep volledig als bedrijfskosten van de winst kunnen worden afgetrokken. Voorwaarde is dat het gaat om het kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen en/of het op peil houden van bestaande kennis. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen ook deze groepen een beroep doen op de STAP-regeling. Wie kan het STAP-budget aanvragen? Een ieder die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP-budget aanvragen voor het financieren van scholing. Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je: tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent. burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent. in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen. dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is. voor de gewenste opleiding STAP-budget kunt krijgen (volgens het scholingsregister van DUO). In deze brochure vind je een uiteenzetting van het aanbod van Studielift passend binnen het STAPbudget en uitleg over het aanvragen van het STAP-budget.

3 Studielift BV Studielift is al jaren een toonaangevende onderneming op het gebied van ondersteuningsprogramma’s binnen het po, vo- en mbo-onderwijs. Wij trainen docenten, mentoren en overige professionals, zodat zij zelf ook ervaren wat de verschillende vaardigheden kunnen betekenen voor hun leerlingen. Hiermee kijkt de docent ook naar zijn eigen manier van lesgeven en hoe dit aan kan sluiten bij het leerproces van zijn leerlingen. We richten ons met name op het duurzaam en breed inzetten van doelgerichte, praktische programma’s die door leerkrachten, docenten en overige onderwijsprofessionals kunnen worden aangeboden. De vaardigheden die leerlingen aangereikt krijgen zijn vakoverstijgend en bevatten onderdelen op het gebied van : Executieve vaardigheden: werkgeheugen – taakinitiatie – planning – organisatie – timemanagement – doelgericht gedrag – metacognitie (bron 2009 - Peg Dawson en Richard Guare). Zie bijlage 1. Leerstrategieën: overzien – jezelf kennen – vooruitkijken – bijhouden – terugkijken – herhalen – verdiepen – structureren – jezelf, anderen en je omgeving organiseren – jezelf vertrouwen en motiveren – het nut zien (bron 215 – Pieternel Dijkstra). Zie bijlage 2. Studievaardigheden: plannen – snellezen – aantekeningen en samenvattingen maken – mindmappen – geheugentechnieken – toetsen voorbereiden - leren leren. Goed voorbeeld doet nog altijd goed volgen. Door als onderwijsprofessional jezelf te ontwikkelen op deze gebieden, verrijk je niet alleen je eigen mogelijkheden, maar ook je manier van lesgeven of je aanbod in je onderwijspraktijk. Heb je een vraag over het STAP-budget voor de Studielift-opleidingen? Stuur een berichtje naar info@studielift.nl of bel me op 06-17 23 44 17.

4 Studielift-opleidingen i.h.k.v. STAP-budget ‘Snel leren = leuk leren’ - voor brugklas t/m 6 vwo Tijdens de lessen uit de cursus ‘Snel leren = leuk leren’ zet jij jouw leerlingen op de rit met het plannen en organiseren van huiswerk. Daarnaast leer je hen beter te focussen en concentreren met behulp van snellezen en leer je hen hoe ze vanaf het begin van elk nieuw hoofdstuk al hun huiswerk in één keer ‘toetsklaar’ kunnen zetten. Dit voorkomt stress vlak voor toetsweken of perioden waarin veel toetsen worden gegeven. Tijdens de opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ leer jij: Snellezen om beter te focussen, te onthouden en makkelijker de kern uit teksten te halen. Plannen met behulp van het 5-stappenplan voor een effectieve en haalbare planning. Mindmappen om goed te leren samenvatten en verbanden in de lesstof aan te geven. Diverse geheugentechnieken om snel en effectief woorden, begrippen en schema’s te onthouden. Leren leren: welke vaardigheden pas je wanneer en/of bij welk vak toe? Huiswerk vanaf dag één ‘toetsklaar’ zetten. In deze leerstrategie komen alle bovengenoemde vaardigheden samen voor een versterkt leerrendement. Kijk op https://www.studielift.nl/TRAINER/opleiding.html voor meer informatie over de opleiding. Materiaal Bij de opleiding ontvang je alle benodigde materialen Cursusboek en werkboek ‘Snel leren = leuk leren’. Cursusmateriaal t.b.v. snellezen, mindmappen, leren leren. Studielift Planner. Folders ter werving van cursisten. Uitgebreide trainersmap met onder andere een kant en klaar draaiboek. ‘Actief leren leren’ – voor leerlingen vanaf 3 havo Tijdens de lessen uit de cursus ‘Actief leren leren’ ga jij met jouw leerlingen werken aan een positieve leerhouding en effectief leergedrag. Je leert hen werken vanuit hun eigen kwaliteiten en laat hen reflecteren op hun eigen leerhouding en van daaruit leerdoelen stellen. Met behulp van 8 leertechnieken gaan zij ervaren welke van deze het beste bij welke vakken passen. Tijdens de opleiding en de daarbij behorende lessen kijken leer jij te werken aan zowel de leerhouding als het leergedrag van je leerlingen: Zelfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten & vaardigheden. De vier scenario’s van mindset versus motivatie. Reflecteren op eigen leerhouding en -gedrag. Cirkel van invloed en betrokkenheid. Leren van fouten en successen. Persoonlijk leerplan opstellen vanuit ideale leermix. Aantekeningen en samenvattingen maken. Toetsvragen bedenken o.b.v. taxonomie van Bloom. Acht soorten leertechnieken voor de verschillende vakken. Kijk op https://www.studielift.nl/TRAINER/opleiding_actief.html voor meer informatie over de opleiding.

5 Tijdens de opleiding ga je aan de slag met het draaiboek ‘Actief leren leren’ en de onderdelen zelfinzicht, motivatie, mindset, reflectie m.b.v. het STARR-model, SMARTIE leerdoelen stellen a.d.h.v. een SWOT-analyse, Cirkel van invloed en betrokkenheid, de leermix, het persoonlijk leerplan, leerstrategieën, taxonomie van Bloom, aantekeningen en samenvattingen maken en overhoren m.b.v. de kubustest. Daarnaast leer je werken met de acht verschillende leertechnieken uit de cursus: Cornell methode, tekstschema, conceptmap, woordweb, mindmap, stroomschema, tijdlijn, infographic. Aangezien mindmappen een belangrijk onderdeel van ‘Snel leren = leuk leren’ is, zal dit onderdeel in deze training summier aan bod komen, voorkennis van mindmappen is gewenst. Materiaal Je ontvangt tijdens de opleiding het volgende materiaal: Cursusboek en werkboek ‘Actief leren leren’. Keuzekaartjes kwaliteiten en vaardigheden en doosje leer- en mindmapkaartjes. Dobbelsteen t.b.v. kubustest. Folders ter werving van cursisten. Uitgebreide trainersmap met hierin onder andere een kant en klaar draaiboek van de 6 lessen die we tijdens de tweedaagse opleiding uitgebreid doornemen. Na de opleiding De lessen uit de cursussen ‘Snel leren = leuk leren’ en ‘Actief leren leren’ kunnen zowel klassikaal ingezet worden in 12 lessen van 40 minuten (alleen voor docenten) als in kleine groepen van 5 leerlingen in 6 lessen van 60 minuten. Beide opleidingen kunnen in twee dagen offline of drie dagdelen online gevolgd worden. Je krijgt na afloop van de training een kant en klaar draaiboek van 6 lessen van 1 uur voor kleine groepen (en docenten krijgen tevens een draaiboek van 12 klassikale lessen van 40 minuten). Ben jij docent in het voortgezet of beroepsonderwijs (vmbo, mavo, havo, vwo, mbo, hbo én wo) en breng jij graag het allerbeste in leerlingen en studenten naar boven? Dan is de opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ voor jou. Deze opleiding is bovendien geschikt voor HBO onderwijsprofessionals die leerlingen buiten de klas begeleiden, zoals remedial teachers, intern begeleiders, kindercoaches, kinderpsychologen en orthopedagogen. Studielift BV draagt het NRTO-keurmerk, waarin de kwaliteit van onze opleidingen wordt gewaarborgd.

6 STAP-budget aanvragen STAP 1: Meld je aan voor één van de opleidingen via https://www.studielift.nl/TRAINER/aanmelden_trainers.html. o Vink het vakje ‘Aanmelden m.b.v. STAP-budget’ aan. o Let op: de opleiding moet minimaal na 30 dagen en binnen 3 maanden na aanvraag starten. STAP 2: Wij maken een STAP-aanmeldbewijs en sturen je deze per mail toe. Dit bewijs is heel belangrijk – zorg dat je hem niet kwijtraakt! STAP 3: Vraag jouw STAP-budget aan via https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal . Bij deze aanvraag voeg je het STAP-aanmeldbewijs van Studielift BV toe. STAP 4: Het UWV beoordeelt of je recht hebt op de STAP-subsidie. Je ontvangt binnen vier weken na aanvraag bericht over de afhandeling van jouw aanvraag. STAP 5: Je ontvangt een akkoord of afwijzing van het UWV. Geef het bericht van het UWV zo spoedig mogelijk aan ons door via info@studielift.nl. STAP 6: Is jouw aanvraag akkoord? Dan factureren wij het subsidiabele bedrag aan het UWV. Een eventueel resterend bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket) factureren wij aan jou. STAP 7: Je ontvangt alle informatie van de opleiding die je online of op locatie volgt. STAP 8: Na de opleiding ontvang je van ons een Bewijs van Deelname.

7 Extra informatie aanvragen STAP-budget Vanaf 1 maart 2022 kun je het STAP-budget van maximaal € 1.000,- eenmaal per jaar aanvragen. Dit moet bij het UWV via het STAP-portaal. Voor het indienen van de aanvraag moet je je al bij de opleider hebben ingeschreven voor de scholing. Je krijgt van de opleider een STAPaanmeldingsbewijs dat je moet uploaden bij het indienen van de aanvraag voor het STAP-budget. De scholing mag niet eerder starten dan 4 weken nadat de aanvraag is ingediend. De scholing moet binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Na toekenning van het STAP-budget wordt het bedrag direct aan de opleider betaald. In 2022 zijn er vijf tijdvakken waarbinnen het STAP-budget aangevraagd kan worden: 1e tijdvak: maart/april 2e tijdvak: mei/juni 3e tijdvak: juli/augustus 4e tijdvak: september/oktober 5e tijdvak: november/december LET OP: er is per jaar slechts 218 miljoen beschikbaar, waardoor het mogelijk is dat er geen subsidie meer beschikbaar is. Het is om die reden raadzaam om in het begin van het tijdvak een aanvraag in te dienen. Welke scholing komt in aanmerking? Het STAP-budget kan alleen worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO). Staat de cursus, training of opleiding niet in het scholingsregister? Dan is het niet mogelijk om voor die scholing het STAP-budget aan te vragen. Voorlopig worden uitsluitend opleiders (en daarmee ook scholing) met de volgende erkenningen tot het scholingsregister toegelaten: De opleider is erkend door het ministerie van OCW; De opleider beschikt over het NTRO-keurmerk; De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NLQF ingeschaalde kwalificatie; De opleider is erkend door een erkennende sector- of brancheorganisatie; De opleider is erkend door CEDEO (medio mei); De opleiding biedt opleidingen met CPION-erkenning (nader te bepalen). Kun je het STAP-budget aanvragen als de werkgever ook meebetaalt aan de scholing? Met het STAP-budget kunnen de volledige scholingskosten worden gefinancierd tot een bedrag van € 1.000,-. Een aanvulling van de werkgever is mogelijk, maar voorlopig alleen voor scholing die duurder is dan € 1.000,-. Bronnen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-langontwikkelen/documenten/publicaties/2022/02/22/flyer-stappenplan-stap-budget https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelenfinanciele-regelingen/stap-budget

8 Bijlage 1 – Werken aan executieve vaardigheden Executieve vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te functioneren. Je gebruikt ze voortdurend in het dagelijks leven en ze zijn onmisbaar voor het succesvol volgen van lessen en het maken van huiswerk. Executieve vaardigheden liggen ten grondslag aan leerstrategieën en studievaardigheden en dus het leerrendement van onze jeugd. Zo zijn zwakke executieve vaardigheden vaak de oorzaak van slechte leerprestaties. Peg Dawson en Richard Guare (2012) noemen elf executieve vaardigheden die ervoor zorgen dat je in staat bent om aan je huiswerk te beginnen, door te zetten bij tegenslag, taken af te ronden en er naderhand op te reflecteren. Deze elf vaardigheden zijn: Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten executieve functies: Respons-inhibitie. Het vermogen om na te denken voor je iets doet. Deze “rem” zorgt ervoor dat je gedrag kunt inhouden, onsuccesvol gedrag kunt stoppen en je kunt verzetten tegen afleidende prikkels, zelfs als die leuker zijn. Je inhibitie heb je dus nodig om te kunnen leren, maar ook in de omgang met anderen is deze rem erg handig. Werkgeheugen. Met het werkgeheugen kun je informatie letterlijk bewerken. Het werkgeheugen regelt de informatiestromen in je geheugen. Het bepaalt wat nu relevant is, wat later en wat meteen overboord kan. Het zorgt er ook voor dat informatie uit het langetermijngeheugen op het juiste moment beschikbaar is. Emotieregulatie. Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren. Soms kun je moeite hebben om je emoties te beheersen. Je wordt er als het ware door overspoeld. Volgehouden aandacht (focus). Je aandacht op iets richten betekent dat je prikkels kunt indelen naar belangrijkheid en je dan kunt richten op de meest relevante. Aandacht volhouden is voor veel mensen erg moeilijk. Taakinitiatie. Het vermogen om direct aan het werk gaan, goed weten wat de eerste stap is om je taak te volbrengen. Planning. De vaardigheid om een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Daarbij ben je ook in staat om beslissingen te nemen over wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Je kunt volgorde van belangrijkheid aangeven. Organiseren. Informatie en materialen ordenen. Hoe pak je de voorbereiding van een toets of werkstuk aan? Hoe ga je om met huiswerk voor meerdere vakken voor de volgende dag? Timemanagement. Je bent in staat tijd realistisch in te schatten, je beschikbare tijd goed te verdelen en deadlines te halen. Doelgericht doorzettingsvermogen. Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door tegengestelde belangen. Flexibiliteit is het kunnen omgaan met veranderingen en tegenslag. Dit vermogen stelt je in staat om van aanpak te wisselen als de omstandigheden veranderen of als je merkt dat je aanpak niet succesvol is. Metacognitie is inzicht in het eigen leerproces en het kunnen toepassen van dit inzicht. Kennis over de eigen kennis of het weten van het eigen weten. Een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt. Op de volgende pagina zie vind je een mindmap met de elf executieve functies en op welke manier hier in de cursus ‘Actief leren leren’ (A) en/of ‘Snel leren = leuk leren’ (S) aan wordt gewerkt.

9

10 Bijlage 2 – Leerstrategieën Leerstrategie – begrip wikibooks.org Een leerstrategie is een aanpak die, naar inschatting van de lerende, het bereiken van leerdoelen vergemakkelijkt. Deze aanpak bestaat uit vaardigheden, leeractiviteiten en leermiddelen die door de lerende op een bepaalde manier worden gecombineerd en gereguleerd. Bij een leerstrategie horen de stappen die je zet om je leerdoel te bereiken, zoals het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, verbanden leggen tussen bestaande en nieuwe kennis en het gebruiken van voorbeelden om dingen te onthouden. Leerstrategieën stellen je in staat je eigen leerproces te sturen en je eigen motivatie om te leren op peil te houden. In het boek Effectiever leren met leerstrategieën (2015) beschrijft Pieternel Dijkstra de uit wetenschappelijk onderzoek gebleken veertien leerstrategieën die je kunt inzetten om effectiever te leren. In de mindmap hieronder zie je welke leerstrategieën dit zijn en hoe zij in de cursus ‘Actief leren leren’ (A) en/of ‘Snel leren = leuk leren’ (S) zijn verwerkt. Op de volgende pagina zie vind je een mindmap met de veertien leerstrategieën van Pieternel Dijkstra en op welke manier hier in de cursus ‘Actief leren leren’ (A) en/of ‘Snel leren = leuk leren’ (S) aan wordt gewerkt. Alle onderdelen komen ook terug in de all-in one mentormethode Studielift123.

11

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SUBSIDIEONDERWIJS.NL www.studielift.nl www.studielift123.nl www.studieliftplanagenda.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=